Børnemiljø

Med afsæt i Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik

Med afsæt i Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik, vil Flakkehaven gerne kendes på, at vi er en integreret daginstitution med børn i alderen 0 år til 13 år.

Vi lægger ligeledes vægt på den store fordel det er, at vi kender børnene og derfor kan arbejde mere bevidst omkring børnemiljø, dette gør vi igennem samtaler med børnene og daglige iagttagelser.

Derudover bruger vi på fritidsdelen spørgeskemaer, som børnene udfylder gennem en samtale med de voksne. Skemaerne og samtalerne er grundlag for videreudvikling af det pædagogiske arbejde i Flakkehaven.

Dette betyder, at børn og forældrene gennem hele børnenes institutionsliv, har de samme rammer og er kendt med de voksne i institutionen og Flakkebjerg Skole.