Fra børnehave til skole

Vi har et gensidigt samarbejde med dagplejen og skolen.

Da vi bygger institutionen op på en rød tråd i barnets liv, fortsætter det i fritidshjemmet og skolen,også kaldet brobygning. Samarbejdet mellem dagplejen og Flakkehaven rummer besøg i Flakkehaven og besøg i dagplejens "fællessted". Det giver en lettere overgang når barnet begynder i Flakkehaven. Det er vigtigt for barnet og forældrene, at de er trygge ved institutionen.

Vi har ligeledes et forpligtende gensidigt samarbejde med skolen. Vi har i fællesskab udarbejdet et tids hjul, hvor vi har planlagt forskellige aftaler, såsom forældremøder, forældre samtaler, aktivitets uger, besøg hos hinanden, indkøring af den nye børnehaveklasse og spontane tiltag m.m.

Vi og skolen afholder konsultationer sammen med udgangspunkt i vores fælles trivsels måling "TOPI" som er kommunes valgte materiale.

Alt dette giver børnene en tryghed og sammenhæng i deres dagligdag.

 Vi arbejder med Slagelse Kommunes brobygnings materiale "Kanon" .

Siden er sidst opdateret 7. september 2021