Samarbejde mellem institution, skole og hjem

 

Samarbejdet mellem skole/institution og hjem

I Flakkehaven og på Flakkebjerg Skole forventer vi et konstruktivt forældresamarbejde. Aktiv involvering fra hjemmets side er helt afgørende for dit barns trivsel og udvikling. På den måde viser du som forælder interesse for - og støtte til dit barn ligesom du styrker muligheden for dit barns læring. 

Samarbejdet skal bygge på et ligeværdigt og anerkendende samarbejde mellem institution/skole og hjem. Det sker gennem dialog, som skal sikre, at forældre og medarbejdere opnår fælles forståelse - og respekt for hinandens roller og indgår i et konstruktivt samarbejde om barnet. 

Institutionens/Skolens medarbejdere har den professionelle tilgang til barnet og ansvaret for fagligheden og læringen i institution/skolen. Forældrene kender barnet og tager ansvar for, at det er klar til at komme i institution/skole hver dag ved at: 

  • have forståelse for, at faglige og sociale kompetencer udvikles optimalt i et fællesskab, og at vi sammen har et fælles ansvar for det samlede fællesskab
  • signalere, at institutionen/skolen er interessant og betydningsfuld overfor barnet
  • læse lektier med barnet
  • barnet overholder mødetiden
  • barnet kommer veludhvilet i institution/skole
  • barnet har fået morgenmad og en sund madpakke med
  • tale med barnet om barnets dag i skole/institution
  • læse AULA/Tabulex[1] dagligt og/eller orienterer sig på opslagstavlerne i Flakkehaven.
  • informere læreren/pædagogen om barnets fravær via AULA/ Tabulex
  • informere læreren/pædagogen om særlige forhold i barnets liv, såfremt det vurderes at have indflydelse på barnets trivsel 

Forældre inddrages i børnenes læring og trivsel gennem aktiviteter på institutionen/skolen og i fritiden. Eksempelvis forældresamtaler, forældremøder, klasserådsmøder og ikke mindst sociale aktiviteter for klassen og i afdelingerne i institutionen. 

Skolen opfordrer forældrene til at deltage i undervisningen på forældredage for at få et indblik i elevernes hverdag. Hvis en forældre ønsker at deltage i undervisningen på andre dage end forældredage skal det aftales med læreren et par dage forinden, og aftalen annulleres ved lærerens fravær. Ved deltagelse i undervisningen er du som forælder aktiv og hjælper til efter lærens anvisning. 

Forældrene og bedsteforældre opfordres til selv at byde ind med tilbud om bistand i forskellige sammenhænge, f.eks. formidling af særlig viden på f.eks. fagdage, praktisk hjælp til arrangementer og lignende. 

Forældrene informeres om arbejdet i klassen/afdelingerne i institutionen f.eks. i form af nyhedsbreve og informationer på AULA og TABULEX. 

Lærerne informerer om elevens /klassens lektier i AULA

I AULA/kontaktbogen informeres gensidigt om elevens fravær

 

Vedtaget af Fællesbestyrelsen den 12. maj 2020

 

 [1] Tabulex forventes erstattet med AULA i løbet af kommende skoleår

 

Siden er sidst opdateret 23. juni 2020