Vikardækning

Vikardækning 

I skoledelen  

  • Alle lektioner vikardækkes ved fravær. Vikardækningen sker, så klassen så vidt, det er muligt, gennemfører den planlagte      undervisning under ledelse af en anden lærer eller en vikar.

Hvis dette ikke er muligt arbejder klassen sammen med en anden klasse eller under tilsyn af en lærer. 

  • For at sikre kvaliteten af vikarernes undervisning bliver disse løbende superviseret af skoleledelsen. Det kan være på baggrund af overværelse af undervisning, samtale om, hvordan de forskellige lektioner forløber, samtale med den lærer, som er blevet      vikardækket m.m. 
  • Vikarerne evaluerer de lektioner, de har haft og formidler deres erfaring til de vikardækkede lærere, så kontinuiteten opretholdes 
  • Det er vikarens pligt, at underrette den lærer, som er blevet vikardækket, om undervisningens udbytte. 
  • Vikarer har ikke kontakt med elevernes forældre, kontakten ”forbliver” hos lærerne. Dog er længerevarende tilknyttet vikar til en klasse undtaget denne bestemmelse. 
  • Vikarer evalueres løbende af skoleledelsen.      

I Flakkehaven 

Vikardækningen sker, så afdelingen er forsvarlig bemandet. Så vidt det er muligt gennemføres de planlagte aktiviteter. 

Det tilstræbes, at det er de faste medarbejdere, der varetager forældre kontakten.

 

 

 

 

 

Vedtaget af Fællesbestyrelsen den 15. maj 2019

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 15. august 2019