Sprogvurdering

TRAS - tidlig registrering af sprogudvikling

Flakkehaven bruger TRAS skema til vurdering af sprogudvikling hos børn.

Skemaet indeholder bl.a. en cirkel som udfyldes på grundlag af iagttagelser.

På skemaets bagside anføres dato for iagttagelse, barnets alder, eventuelle forslag og yderligere kommentarer.

Skemaet bruges i flere omgange, så man kan følge barnets udvikling.

Siden er sidst opdateret 30. april 2020