Værdier

Vi arbejder sammen med Flakkebjerg skole om fælles værdier

Det er en proces, vi påbegyndte i november 2017.

Det er vigtigt at vores medarbejdere får ejerskab til værdierne, derfor er det vigtigt at vi giver tid til medindflydelse og refleksion. Når vi er kommet frem til værdierne vil Fællesbestyrelsen blive informeret.

  • Nyt fra fællesmøde institution og skolens personale som handlede om værdier.
  • Møde blev afholdt 30. januar 2018 i vil blive oplyst omkring status på projektet når Fællesbestyrelsen er informeret.
  • Vi har efterfølgende afholdt møde omkring ovennævnte og skal videre i processen til efteråret 2018.
  • Vi skal 30 oktober 2018 afholde et fælles personalemøde.
  • Vi er igang med et "miniprojekt " som tager udgangs punkt i nogle af de fælles værdier vi udarbejdede i de forrige møder.
  • Der er 4 mini projekter igang fordelt på Vuggestue-Børnehave, Fritidshjem, Indskoling og Mellemtrin.
  • Vi skal hver gruppe fremlægge for hinanden d. 26/2-19.