Værdier

Vi arbejder sammen med Flakkebjerg skole om fælles værdier

Vi har haft samdrift med Flakkebjerg Skole siden 2017.

Skolelederen på Flakkebjerg Skole, Souschef og Leder i Flakkehaven, har lavet en fast aftale, omkring møder hver mdr.

Personalemæssigt arbejder vi stadig med fællesværdier.