Alsidig personlig udvikling

1.salen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn, social og kulturel baggrund.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

 

Vi er fokuseret på at gøre børnene så selvhjulpen som muligt, det kan man se ved at vi fx opfordrer, motivere og støtter børnene til selv at prøve at tage tøj på i garderoben. Vi anerkender og roser børnene når det lykkes dem at udvikle nye kompetencer.

Vi er optaget af at give børnene gode rutiner og struktur i hverdagen, det gør vi ved fx at have samme dagsprogram dagen igennem fx madpakker, frugt, toiletbesøg, samling, aktiviteter osv.

Udfordringer:

Der er børn der mere selvhjulpen end andre, hvilket kan give anledning til uro i garderoben, så derfor sendes de der er færdige ud med det samme at en voksen kan gå ud med dem. Det giver mere tid, ro og overblik for de resterende børn til at kunne koncentrere sig om at øve at tage tøj på.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021