Kommunikation og sprog

1.salen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

 

Vi er fokuseret på at støtte børnene til at få en bedre forståelse af sig selv og andre fx ved til samling at snakke om billeder der viser følelser som glæde, sur og ked af det.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021