Krop, sanser og bevægelse

1.salen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

 

Vi styrker børnenes krop, sanser og bevægelser ved at lave motoriske og sansemæssige aktiviteter fx motorikbane eller massageleg. Vi støtter dem til at udforske egne evner ved at børnene opfordres til at prøve selv. Vi støtter børnene ved at motivere dem til fysisk udfoldelse ved fx at lære at gynge selv. Vi bruger gymnastiksalen som læringsrum for krop og bevægelse fx vi leger zoologisk have, hvor vi er de forskellige dyr såsom tiger, elefanter osv.

Udfordringer:

Det kræver forberedelse at lave aktiviteter for at børnene får bedste læringsudbytte.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021