Kultur, æstetik og fællesskab

1.salen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

 

Vi har kulturarrangementer der lærer børnene og egne og andres traditioner i løbet af året fx fødselsdage, salmesang, Flakkemarked, juleklippedag med forældre, bedsteforældredag, tager i teatret og forskellige arrangementer på tværs af institutionen fx sensommerprojekt.

Vi understøtter børnene nysgerrighed, fantasi og kreativitet ved at tegne, male, lave perleplader, bygge med legoklodser, bygge huler i puderummet og spille forskellige spil fx vendespil. Vi medie til at se film og høre musik.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021