Natur, udeliv og science

1.salen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

 

Vi bruger naturen som læringsrum både når vi er på legepladsen, hvor vi udforsker forskellige insekter og dyr fx finder mariehøns, biller, larver og regnorme. Vi går på opdagelse i vores egen skov, hvor vi finder blade eller bygger hule. Vi tager på tur ude af huset, hvor fx besøger fårene.

Udfordringer:

Pga. børnegruppens alder er begrænsninger for hvor langt de kan gå.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021