Social udvikling

1.salen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

2.Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 

Vi har gode intentioner om at lære børnene at vente på hinanden, så vi i fællesskab kan fx spise madpakker.

Vi øver børnene at lytte til hinanden fx til samling hvor børnene øver sig på at vente på tur.

Vi er optaget af at give børnene medbestemmelse i forhold at vælge ved fx at det er børnene der vælger hvem der må bestemme den næste sang.

Udfordringer:

Børnene er ikke altid færdig og klar til at spise på samme tid, hvilket gør at der er børn der skal vente unådig langtid på andre børn. Så ved evaluering af spisesituationen har vi erfaret at det giver god mening at starte med at spise når tilpas mange er klar til det.

 

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021