Evalueringskultur

Evalueringskultur er en systematisk, udviklende evaluering, hvor vi løbende evaluerer sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Evaluering er afgørende for udviklingen af kvaliteten i vores pædagogiske praksis.

Den enkelte stue/gruppe har ansvar for, i intervaller af 2 mdr., at have fokus på et konkret punkt (det kan være samlinger, spisesituationer, indretning af stue osv.) i det pædagogiske læringsmiljø. Evalueringen vil fungere som dokumentation, sidestillet med billeder, observationer, fortællinger, beskrivelser, produkter osv.

Resultatet skal løbende gemmes og debatteres med ledelsen. Resultatet bringes op på personalemøder.

Vi vil evaluere på den pædagogiske lærerplan med inddragelse af ovenstående, henholdsvis i gruppen bestående ledelsen og i personalegruppen som helhed.

Det er forventningen at det pædagogisk personale har en pædagogisk overvejelse, forhold til vokseninitierede og børneinitierede aktiviteter, der igangsættes, og som kan ligge til grund for en senere evaluering. Det er derfor en fordel, allerede fra start, at overveje, hvordan en given aktivitet kan evalueres. Evalueringerne skal danne grundlag for planlægning af kommende aktiviteter, så vi hele tiden har fokus på at udvikle vores pædagogiske praksis.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021