Alsidig personlig udvikling

Fristedet

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn, social og kulturel baggrund.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering

 

I fristedet har vi fokus på at give mulighed for at udvikle barnets egen identitet og opleve sig selv, som en værdifuld brik i fællesskabet. Vi er bevidste om at møde alle børn og familier på en anerkendende, empatisk og positiv måde.

Både børn og forældre skal føle sig velkomne i Fristedet.

Livsduelighed.

I Fristedet ønsker vi at have et læringsmiljø, der opmuntrer til og giver plads til det enkelte barn.

Derfor er det vigtigt for os at møde børn og forældre med en anerkendende og opmærksom tilgang, der skaber tryghed og trivsel.

Vi ønsker, at børnene opbygger selvværd således, at de oplever en tryghed i at være, som de er og kan mestre deres eget liv.

Anerkendende voksne.

De voksne er meget opmærksomme på, at møde børnene på en anerkendende måde. Det giver sig til udtryk ved, at de voksne møder børnene der, hvor de er og giver sig tid til nærvær.

Læringsrum.

Vi har indrettet bevidste pædagogiske læringsrum, hvor børnene tilbydes forskellige aktiviteter. Der er både læringsrum, hvor man kan fordybe sig i kreative projekter, i leg med byggematerialer, lego eller spil.

Her bliver børnene mødt af opmærksomme og anerkendende voksne, hvilket udvikler børnenes evne til at fordybe sig.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021