Natur, udeliv og science

Fristedet

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

 

Naturen er i konstant forandring - vejret skifter, årstiderne skifter, døgnet skifter.

Foranderligheden gør, at naturen konstant er udfordrende på nye måder, derfor holder vi meget af at være ude.

Legepladsen:

I Fristedet er vi rigtig meget ude i naturen. Vi har to hytter, hvor der foregår mange forskellige aktiviteter.

I hyttene bliver der udforsket, fantaseret og kreeret mange forskellige ting. Børnene får brugt fantasien og får lov at udforske og afprøve de forskellige hjælpemidler (sav, hammer,

brænder, snitteknive o.l.) selvfølgelig med guidning fra en voksen.

På legepladsen har vi ligeledes rådighed over flere overdækkede områder, hvor børnene kan fordybe sig i leg med deres kammerater.

Naturen omkring os

I nærområdet er der rig mulighed for at opleve dejlige naturområder.

Nede ved fårene, der ligger i gåafstand, er der både vandløb, sø og til tider små lam.  Her er også gode træer at lege i og omkring, og der er mange gode steder for insekter at gemme sig i. Vi oplever at sanser, nysgerrighed, undren og fantasi kan komme i spil her.

Båldage

Et par gange om måneden har vi bål dag på legepladsen. Vi laver mad over bålet og børnene hjælper med at tilberede og gøre måltidet klart. Det er noget både børnene og de voksne ser frem til.

Rundt om bålet sker der ofte en masse forskellige aktiviteter, hvor fantasi og undren kommer i højsæde.

Science:

Vi oplever, at børn er fulde af lyst til at undersøge og eksperimentere med alt omkring dem.

De har ofte masser af spørgsmål, som de ønsker svar på. Det er vores opgave som voksne.

At følge børnenes nysgerrighed og at vi griber deres ideer. Vi oplever det ofte i forbindelse med temaer.

Dette giver anledning til at beskæftige sig med science. Science er leg og eksperimenter, der stimulerer børns nysgerrighed til at udforske verden. Science giver børnene erfaring og viden om naturvidenskabelige begreber og metoder via konkrete sanselige aktiviteter og oplevelser.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021