Social udvikling

Fristedet

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 

I Fristedet ønsker vi at skabe gode læringsmiljøer for børnene, hvor de trives og har mulighed for at deltage i sociale fællesskaber. Vi ønsker, at børnene oplever glæden ved at være sammen og være en del af et forpligtende fællesskab. Det er vigtigt, at alle føler sig som en del af flokken.

Børn der deltager i fællesskaber, øver sig på sociale kompetencer og på demokrati. For os er det vigtigt, at alle er med og har indflydelse, da det netop er grundsten for børns sociale udvikling.

Børnemøder.

Vi har børnemøde ca. en gang hver måned. Her kommer børnene med idéer og forslag til nye tiltag og temaer.

Til børnemøderne bliver alle hørt og vi anerkender alle de forslag, der måtte komme.

På møderne taler vi også om følelser, fællesskab og om den generelle trivsel i Fristedet.

Temauger.

I forbindelse med vores temauger sker der ofte en hel masse spændende ting. Der opstår nye sociale fællesskaber og venskaber, når børnene arbejder/ leger på tværs af alder og køn. Børnene får “nye” funktioner, ser vennerne fra nye sider og oplever styrken i forskellighed.

De voksnes rolle.

Som voksen opfordrer vi børnene til at være aktive i fællesskabet. De voksne ser det som vigtigt at guide det enkelte barn i deres “rolle” i samspillet med de andre børn. Det giver ejerfornemmelse i det forpligtende fællesskab.

Hvis børnene får brug for hjælp i en konflikt, står de voksne klar til at guide.

Som voksne er vi lyttende, anerkendende og observerende.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021