Alsidig personlig udvikling

Kræmmerhuset

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn, social og kulturel baggrund. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

 

De voksne hjælper børnene til at blive selvstændig og selvhjulpen, og turde kaste sig ud i nye udfordringer.

Vi arbejder bevidst med at øve børnene i selvkontrol. Gennem selvkontrol lærer barnet at udsætte sine egne behov.

Det kunne f.eks. være ved at vente på tur til toilettet eller vente på yndlings-cyklen.

Ved de relevante krav ser vi at børnene i større grad udviser selvstændighed og selvhjulpenhed. F.eks. toiletbesøg, påklædning og de kan overskue deres egne ting.

Det er vigtigt for os, at børnene bliver mødt af voksne, der vil dem. Som lytter og giver sig tid.

Både børn og voksne sætter stor pris på både at sige ”Godmorgen” og ”Farvel”.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021