Kommunikation og sprog

Kræmmerhuset

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

 

Vi skaber mulighed for at udvikle sproglig kompetence, så barnet er/bliver i stand til at skabe kontakt og kommunikation til omverdenen. Børnene skal have mulighed for at udtrykke egen identitet.

Det kan bl.a. ske gennem meningsfulde samtaler samt spontane og planlagte sproglige og sociale aktiviteter.

Vi støtter barnet i at udtrykke egne følelser, tanker og meninger samt i at stille spørgsmål frem for bare at godtage og gøre.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021