Kultur, æstetik og fællesskab

Kræmmerhuset

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier

 

Vi giver børnene viden om dansk kultur ved at holde de danske traditioner i hævd og fejre årets højtider. Vi laver pynt og synger sange, der hører højtiden/traditionen til.

I Kræmmerhuset går børnene Lucia-optog for den øvrige del af institutionen og forældre og søskende.

I Flakkehaven har vi også vores egne traditioner f.eks. Flakkemarkedet, hvor hele institutionen er sammen og optræden, boder m.m. Her inviteres forældre og søskende til at fejre det med os.

Vi forsøger at vække børnenes interesse for bøger, ved at gå på biblioteket en gang om ugen, læse og fortælle historier dagligt og lade bøger være til rådighed for børnene.

Vi bestræber os på, at vi hen over året laver aktiviteter med forskellige materialer.

Det er vigtigt for os, at give børnene mulighed for at opleve teater helst et par gange om året.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021