Natur, udeliv og science

Kræmmerhuset

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

 

Vi vægter i Kræmmerhuset at være ude dagligt året rundt og herved give børnene glæden ved at være ude i naturen, samt udvikle respekt og forståelse for natur og miljø. Vi lærer børnene, hvordan de færdes i naturen på en hensigtsmæssig måde og passer på de smådyr de eventuelt finder og undersøger.

Ved vores årlige kanon projekt Krible Krable lærer børnene om naturen både i praksis og teori.

Vi planlægger at indføre mere science f.eks. have et udendørs termometer eller lave små eksperimenter.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021