Social udvikling

Kræmmerhuset

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 

Vi arbejder på at styrke børnenes sociale sammenhold. Vi skal hjælpe børnene til at udvikle empati og respektere hinandens forskelligheder. Vi kan se det når børnene aflæser de andres kropssprog og derved drager omsorg for hinanden.

Vi arbejder med det med Trin for trin og Fri for mobberi, hvor børnene lærer at sætte ord på egne og andres følelser.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021