Alsidig personlig udvikling

Stærekassen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn, social og kulturel baggrund.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

 

I vores pædagogiske praksis, har vi stor fokus på det enkelte barns relation til de øvrige børn samt til de voksne. Vi støtter børnenes individuelle ressourcer, kompetencer og potentialer.

Vi vægter meget at børnene får oplevelser og udfordringer.

Vi inddrager flere læreplanstemaer når vi f.eks. tager på bustur og har focus på trafik, så berører vi både krop og sanser, med gåturen rundt i byen samt kommunikationen ved at indgå i dialog med børnene, om de trafikoplevelser vi nu støder på.

Når vi kommer hjem laver vi vendespil af trafikbilleder fra turen, som så      kombinerer fællesoplevelse/fællesskab med finmotorisk aktivitet. Alt dette samtidig med at det er en alsidig personlig udvikling i samspil børnene imellem og barn/voksen imellem.

I dette eksempel ser vi tegn på læring ved at børnene efterspørger vendespillet og under spillet taler om turen og trafik.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021