Kommunikation og sprog

Stærekassen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

 

I dette læreplanstema har vi stor fokus på at udfordre børnene sprogligt og udvikle ordforråd og begrebsforståelse i hverdagens aktiviteter. Temaet bliver generelt kombineret med de øvrige 5 temaer, da dialog er en stor del af hverdagen.

Helt konkret understøtter vi børnenes dialog ved f.eks samlinger, hvor alle kommer til orde, og børnenes dialog med hinanden. Som arbejdsredskaber bruger vi meget historiefortælling, både i gruppen og individuelt. Vi arbejder med rim og remser, dels til samling og dels gennem diverse spil.

Vi arbejder med Rambøll`s sprogvurdering samt har et godt samarbejde med tilknyttet talepædagog.

I dette læreplanstema ser vi tegn på læring ved udvikling i sproget samt

Efterspørgsel og udvikling i de rim og remselege vi introducerer for børnene.

 

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021