Krop, sanser og bevægelse

Stærekassen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

 

Vi har fokus på krop, sanser og bevægelse via dans og motorik lege, boldspil og løbecykler på legepladsen, ude liv, ture ud af huset.

Vi understøtter børnenes valg af aktiviteter med bevægelse.

I stærekassen er vi meget ude, vi bestræber os at lave så meget bevægelse som muligt med børnene.

Vi kombinerer flere læreplanstemaer når vi f.eks er på tur med et læreplanstema i focus, bliver det ofte kombineret med anden form for bevægelse, f.eks. på en legeplads, en tur op af bakken eller at turen primært foregår til fods.

Helt konkret har vi fast en gang om ugen ”gymnastik” hvor der bliver danset, løbet, hoppet og kravlet ofte med et spil hvor børnene vælger en aktivitet.

Som tegn på læring ser vi børn der efterspørger aktiviteter med krop og bevægelse.

 

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021