Kultur, æstetik og fællesskab

Stærekassen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

 

I dette  læreplanstema ønsker vi at gøre børnene nysgerrige på diverse kulturelle udtryksformer, sang, dans, billedkunst, teater, historiefortælling, diditale medier m.v.

Vi understøtter børnenes valg af kulturelle udtryksformer. Vi bestræber os på at lave aktiviteterne i fællesskab.

Helt konkret laver vi ”børnekunst” med krav til æstetikken, vi har oplevelsesture til  biblioteket, med fokus på temaer som trafik, jul, fastelavn, påske m.v. vi holder børnefødselsdage med samling, flag, sang og gave, vi har to årlige teaterture.

Vi har respekt og taler om de forskelligheder, som børnene hver især har som baggrund.

Vi ser tegn på læring ved at se børnenes engagement i de aktiviteter vi laver om kultur og hvordan de engagerer sig i fællesskabet.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021