Natur, udeliv og science

Stærekassen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

 

Dette læreplanstema kombineres ofte med krop, sanser og bevægelse, da børn i høj grad lærer og oplever gennem deres krop og sanser.

Helt konkret har vi bål og save dag 1 til 2 gange om måneden, vi saver og hugger brænde og bruger vores krop, vi laver bål og bålmad og bruger vores sanser. 

Børnene er ude hver dag i kortere eller længere tid, og bruger vores store naturlegeplads i al slags vejr. Der bliver gravet og fundet orm, der bliver indfanget insekter af enhver art m.v.

Vi vægter ture ud af huset højt f.eks. når vi tager på oplevelsestur til stranden, kombinerer vi læreplanstemaet krop, sanser og bevægelse med natur, udeliv og science, på turen langs stranden finder vi et skelet fra et marsvin, vi rører og sanser og taler om skelettet sammen med børnene.

Som tegn på læring ser vi børnene efterspørge aktiviteter med krop og bevægelse samt på eget initiativ lave aktiviteter med masser af bevægelse og eksperimenter.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021