Social udvikling

Stærekassen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 

I dette læreplanstema har vi fokus på at lære børnene de sociale spilleregler og normer i gruppen og lære dem at aflæse de øvrige børns følelser og vise hensyn.   

Samtidig skal der være plads til forskellighed.

Vi tilbyder børnene aktiviteter som fælleslege, fællesoplevelser og lege på tværs i gruppen, med social udvikling i højsædet. Vi kombinerer gerne krop, sanser og bevægelse med social udvikling.

Som pædagogisk redskab bruger vi billeder af følelser samt aktiviteten ”fri for mobberi” Som tegn på læring ser vi børnene aktivt bruge det vi taler om, f.eks hvis vi har berørt emnet venskab, taler børnene sammen om dette.

Ligeledes ser vi børnene efterspørge de lege og aktiviteter vi har introduceret for dem.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021