Alsidig personlig udvikling

Vuggestuen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn, social og kulturel baggrund.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

 

Eftermiddag på legepladsen: Børnegruppen er blandet. Konrad og Carla leger i sandkassen. Konrad står og putter sand i sin spand så han kan bygge en sandkage. Ved siden af ham sidder Carla, som også gerne vil lave sandkager. Carlo har bare lidt svært ved at ramme kageformene, og det ser Konrad. Efter et par mislykkede forsøg skovler Konrad sand op i Carlos kageforme. De kigger på hinanden og Carla griber skovlen og forsøger på ny.

I dette eksempel ser vi den alsidige udvikling, hvor børnene udforsker og tilegner sig nye kompetencer.

I puderummet med en mindre gruppe børn bygges der en tunnel ud af puder. I den ene ende sidder Elly med Sarah på skødet og ser Billy og Bo der gentagne gange kravler igennem tunnelen. Elly opfordrer Sarah til at deltage i aktiviteten. Sarah kigger på Elly og derefter på tunnelen. Forsigtigt bevæger Sarah sig tættere på og efter lidt tid kravler hun igennem.

Her ser vi hvordan pædagogen skaber mulighed og trykke rammer, hvilke giver barnet mod til at deltage i aktiviteten og fællesskabet.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021