Kommunikation og sprog

Vuggestuen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

 

Ved eftermiddagsmaden.

Pædagogen har taget en bog frem og har dialogisk læsning med den store børnegruppe. Her stiller den voksne undrende spørgsmål til gruppen, børnene byder ind med deres egne fortolkninger af bogen/billedet.

Den  lille gruppe taler om fokusord og billeder de har hængende på stuen.

Børnene motiveres til at bruge sproget og deltage ud fra egne evner. Ved at sige dyrenes lyde eller bruge enkelte ord.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021