Kultur, æstetik og fællesskab

Vuggestuen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

 

Vi har i Flakkehaven en masse traditioner som vi holder og præsentere for børnene, her under jul, hvor vi også arbejder på de æstetiske udtryk i form af gaver og pynt til stuen.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021