Natur, udeliv og science

Vuggestuen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

 

I skoven på legepladsen. En gruppe børn er i skoven og undersøger skovbunden med en voksen. De taler om og undersøger de krible-krable-dyr, de finder og de børn der tør, skiftet om at holde dyrene. Vi understøtter børnenes nysgerrighed og viden om i og omkring naturen.

På cykeltur.

En voksen er på cykeltur med fem børn i ladcykel, undervejs kommer de forbi en mark, hvor der høstet. Børnene byder ind med hvad der sker på marken. De taler om hvad der høstes og hvad det kan bruges til fx mel til brød.

 

            Vi understøtter børnenes forståelse af hvordan vi gøre nytte af naturens ressourcer.

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021