Social udvikling

Vuggestuen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 

Tre børn leger i dukkekrogen, Peter skifter ble på dukken, ved siden står Mads og iagttager legen. Bente siger ”babyen græder”. Peter tager babyen op og kigger på Bente. Bente kysser dukken på panden, Peter kysser derefter også dukken.

Her understøtter legen børnenes emotionelle udvikling og relation.

På stuen med sangkufferten: 

Vi sidder sammen og børnene får på skift lov til at vælge en sang fra kufferten som vi synger i fællesskab.

Her har børnene mulighed for at udvikle egne kompetencer og deltage i fællesskabet på eget niveau.  Derudover øver børnene sig i at vente på tur.

 

Siden er sidst opdateret 10. marts 2021