Værd at vide

Info vedr. samdrift med Flakkebjerg Skole

Vi har pr. 1. januar 2017 indgået samdrift med Flakkebjerg Skole. Derfor har vi en fælles forældrebestyrelse.

Vi er igang med  at skabe fælles værdier Flakkehaven og Flakkebjerg skole. Vi er igang med et projekt hvor værdierne skabes og giver ejerskab og mening for medarbejdernes arbejde med kerneopgaverne. Skoleleder og Institutionsleder har i samråd med fællesbestyrelsen valg at denne proces   tager den tid, det tager, da hvert område har diverse andre arbejdsopgaver som skal udføres. Undervejs bliver fællesbestyrelsen informeret i hvor langt vi er i processen og når tiden kommer bliver fællesbestyrelsen inddrages i processen.